Keskustori.fi

Ratinan suvantoa ruopataan maaliskuulle

Vesistö saattaa tilapäisesti samentua.

Tampereen keskustassa sijaitsevan Ratinan suvannon keskelle on muodostunut hiekkasärkkä, joka ruopataan pois alkuvuoden aikana. Työ alkaa heti vuoden vaihteen jälkeen ja kestää arviolta maaliskuun puoliväliin.

Särkkä on syntynyt, kun Tammerkosken virtauksen mukana suvantoon vähitellen kulkeutunut hienoainesta, joka on painunut pohjaan virtaamattomaan paikkaan. Särkkään on kertynyt hienoainesta on niin paljon, että tämä aiheuttaa haittaa laivaliikenteelle, kun vesisyvyys on pienentynyt.

Työ toteutetaan niin, että suvannon pohjasta ruopataan maa-aines proomuun, joka hinataan Ratinan sillan vieressä olevalle pysäköintialueen reunaan. Proomusta maa-aines lastataan pysäköintialueelle ja siitä edelleen kuorma-autoihin, jotka kuljettavat maa-aineksen maanvastaanottopaikoille.

Ruoppaustyön seurauksena Ratinan suvannon vesistö saattaa tilapäisesti samentua.

Jaa

Viimeksi päivitetty 25.05.2012 14:44