Keskustori.fi

Mitä mieltä olet Tampereen pyöräily- ja kävelyolosuhteista?

Anna palautetta Tampereen pyöräily- ja kävelyolosuhteista. Verkkokysely avoinna 5. marraskuuta saakka.

Palautetta hyödynnetään kävely- ja pyöräilyolosuhteiden kehittämistyössä, esimerkiksi keskustahankkeessa. Kyselyllä halutaan myös selvittää, onko liikkujien tyytyväisyys kävely- ja pyöräilyoloihin parantunut vuodesta 2010, jolloin tehtiin vastaava kysely.

Kyselyssä voi arvioida muun muassa pyöräreittien suoruutta ja sujuvuutta, pyöräväylien talvikunnossapitoa, pyöräpysäköintiä, kaupungin pyöräily-ystävällisyyttä ja pyöräilyväylien houkuttelevuutta.

Kävelyolosuhteiden osalta palautetta pyydetään esimerkiksi kaupungin kävely-ystävällisyydestä, jalkakäytävien talvikunnossapidosta, kävelykatujen toimivuudesta sekä kävelyväylien esteettömyydestä ja kunnosta.

Kyselyssä voi myös arvioida autoilijoiden, kävelijöiden ja pyöräilijöiden suhtautumista toisiinsa sekä päättäjien asennetta kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen Tampereella. Tilaa on myös vapaamuotoiselle palautteelle.

Kyselyn tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2012. 

Kysely löytyy Tampereen kaupungin sivuilta Liikenne ja kadut -kohdasta. Siirry kyselyyn

Jaa

Viimeksi päivitetty 10.10.2012 11:55