Keskustori.fi

Vapriikin keskiviikkoluennot alkavat taas

Saamelaiset – Euroopan ainut alkuperäiskansa on ensimmäisen luennon aiheena 6. helmikuuta. 

Kuva: Marika Tamminen.

Saamelaisten kansallispäivä on 6. helmikuuta, ja samana päivänä Museokeskus Vapriikin keskiviikkoluennon aiheena onkin Saamelaiset - Euroopan ainut alkuperäiskansa. Saamelaisuudesta puhuu dosentti Lassi Saressalo. Luennolle on vapaa pääsy, ja se alkaa kello 18.

Vapriikin keskiviikkoluennolla pohditaan, keitä saamelaiset oikein ovat? Ovatko he pohjoisessa asuvia tunturissa joikaavia poronhoitajia? Onko kuvamme saamelaisista oikeanlainen vai etelän ihmisen eksotiikan kaipuun luomaa harhaa? Dosentti Lassi Saressalo puhuu saamenkansan historiasta, elinkeinoista ja saamelaisuuden symboliikasta.

Pohjoismaiden saamelaiset aloittivat valtionrajat ylittävän keskinäisen yhteistyön 6. helmikuuta vuonna 1917. Yhteistyöstä päätettiin Norjan Trondheimin saamelaiskokouksessa, joka oli ensimmäinen laatuaan. Saamelaisten poliittisen itsetietoisuuden katsotaan syntyneen tuohon aikaan. Virikkeenä oli maailmalla leviävä kansallisuusaate.

Folkloristiikan dosentti Lassi Saressalo on perehtynyt arktisiin kulttuureihin niin kenttätyössä Tenonsaamelaisten parissa kuin Ruijan rannalla suomalaisperäisen väestön joukossa. Hän on kirjoittanut lukuisia artikkeleja saamelaiskulttuureista ja kuvannut varhaistuotannossaan tenonsaamelaisen Talvadaksen kylän etnohistoriaa. Saressalo tunnetaan vähemmistökulttuurien puolestapuhujana niin pohjoisessa kuin etelässäkin.

Museokeskus Vapriikki

Jaa

Viimeksi päivitetty 04.02.2013 12:11